Vad är bredband?

Termen bredband har några definitioner. När det gäller internetanslutning används den för att referera till någon anslutningsteknik som inte är uppringd Internet. Bredband Internet är nästan alltid mycket snabbare än även de snabbaste uppringda anslutningarna och hänvisar till anslutningar som…