Vattnet som används i vattenpipan kan inte filtrera föroreningarna i burken, tillsammans med röken inhaleras olika ämnen, förutom nikotin som genererar beroende, som angriper kroppen, såsom kolmonoxid som leder till infarkt och flera andra som leder till cancer som bensen, arsenik och bly.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.

Användning ökar risken för att utveckla periodontal sjukdom från 3 till 5x och fördubblar risken för lungcancer och andningssjukdomar.

Kuriosa om vattenpipa och elektronisk cigarett